درباره شرکت :

Puladin - شرکت پولادین

ما که هستیم؟

تیم پولادین در سال 1390 با هدف فعالیت در حوزه های نرم افزار، هوشمند سازی و رباتیک فعالیت خود را آغاز کرد. تمرکز فعالیت ها در شرکت پولادین بر روی ارائه راهکارهای هوشمند بوده و با تکیه بر کار تیمی سعی در ایجاد تجربه زندگی بهتر دارد.

ما چگونه فکر می کنیم؟

ما در پولادین از همان ابتدای کار به این می اندیشیدیم که تجربه ای بهتر از فناوری را در خدمت کاربران خود قرار بدهیم. بر اساس همین مبنا تمام تلاش خود را به کار برده ایم و با ارائه محصولات متنوع در حوزه های مختلف سعی در رسیدن به این مهم داشته ایم. ما بر این باور هستیم که می توان با استفاده بهینه و با تکیه بر دانش و خلاقیت تیمی تجربه بهتری از زندگی داشته باشیم.

دیک زندگی بهتر خلق کن

ما در پولادین همواره به دنبال ارائه محصولاتی بوده ایم که تجربه ای بهتر از زندگی روزمره به در اختیار انسان ها قرار بدهد. تمام تلاش و اهداف پولادین نیز بر اساس خلق تجارب بهتر برای زندگی بوده است.