استخدام :

استخدام

از ابتدایی ترین روزهای آغاز به کار پولادین سعی داشته ایم که جامعه عمل به ایده ها جدید بپوشانیم و بدین منظور همیشه نیاز به افرادی خلاق و پر شور است. ما بر این باور هستیم که هر ایده می تواند آغاز یک حرکت بزرگ باشد و می دانیم که برای رسیدن به این مهم باید تیمی از بهترین ها را داشته باشیم. بدین منظور از فکر میکنید که فردی خلاق و دارای ایده های تیمی جاطلبانه هستید پولادین به سمت شما دست دوستی دراز میکند.

  شرایط عمومی برای پیوستن به ما:
 • ۱ - حداقل یک سال تجربه ی برنامه نویسی
 • ۲ - آمادگی همکاری به صورت تمام وقت
 • ۳ - ساکن بوشهر
 • ۴ - آمادگی همکاری فقط به صورت حضوری
 • ۵ - داشتن روحیه همکاری در قالب یک تیم
 • ۶ - پویایی و تلاش برای رشد فردی و گروهی
 • ۷ - دارای خلاقیت
 • 8 - تسلط به یکی از زبان های اینگلیسی، آلمانی یا اسپانیایی
  شرایط اختصاصی برای همکاری، داشتن تخصص در حداقل یکی از موارد زیر
 • ۱ - Python
 • ۲ - JAVA Core
 • ۳ - Android
 • ۴ - JavaScript
 • ۵ - Qt
 • ۶ - PHP
 • ۷ - C
 • ۸ - C++
 • ۹ - AVR
 • ۱۰ - ios
 • ۱۱ - مکانیک ربات

اگر شرایط عمومی ما برای شما نیز دارای اهمیت است و یکی از تخصص های یاد شده را دارید رزومه خود را به رایانامه jobs@puladin.com ارسال نمایید.